Längtan

Samtal om ofrivillig barnlöshet. Längtan är ett organ för modern familjepolitik. Organets syfte är att att sprida information och kunskap om fertilitet genom livet, förhindra att man hamnar i sjukdomstillståndet ofrivillig barnlöshet och förbättra kontakten mellan vården och individen när man vill bli gravid. Längtan genomför aktiviteter för att lyfta fram ofrivillig barnlöshet med bl a aktioner för att politiker skall lyssna på de ofrivilligt barnlösas behov. Längtan har som mål att påverka för jämlikare vård för ofrivilligt barnlösa vid assisterad befruktning och adoption samt att påverka till ökad forskning kring samhällsfrågan och ge bättre förutsättningar till dem som förblir ofrivilligt barnlösa. Längtan är för att ge alla lika möjligheter att bilda familj med barn oavsett könstillhörighet eller civilstånd.Du hittar oss på vår hemsida www.längtan.com, vår Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/langtan/?fref=ts eller på Instagram Langtan. Bli gärna medlem och stöd Längtan genom att sätta in 150 kr på vårt BANKGIRO: 234-4919.

RSS 0 0
0:00
Loading

Längtan-Hur vi blev till!

Updated about 1 year ago.

Ett samtal om ofrivillig barnlöshet. Längtan är ett organ för modern familjepolitik. Organets syfte är att att sprida information och kunskap om fertilitet genom livet, förhindra att man hamnar i sjukdomstillståndet ofrivillig barnlöshet och förbättra kontakten mellan vården och individen när man vill bli gravid. Längtan genomför aktiviteter för att lyfta fram ofrivillig barnlöshet med bl a aktioner för att politiker skall lyssna på de ofrivilligt barnlösas behov. Längtan har som mål att påverka för jämlikare vård för ofrivilligt barnlösa vid assisterad befruktning och adoption samt att påverka till ökad forskning kring samhällsfrågan och ge bättre förutsättningar till dem som förblir ofrivilligt barnlösa. Längtan är för att ge alla lika möjligheter att bilda familj med barn oavsett könstillhörighet eller civilstånd.Du hittar oss på vår hemsida www.längtan.com, vår Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/langtan/?fref=ts eller följ oss på Instagram där vi heter Langtan. Bli gärna medlem och stöd Längtan genom att sätta in 150 kr på vårt BANKGIRO: 234-4919.

Download

Comments