آزادی وعدالت اجتماعی

آزادی وعدالت اجتماعی برنامه تازه رادیو پویاست که همکارمان مهدی ذوالففقاری آنرا تهیه و اجرا میکند در این برنامه دیدگاههای چهره های سیاسی و فرهنگی ایرانی و نظراتشان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد

RSS 0 0
0:00
Loading

دکتر شهلا عبقری،

Updated a long time ago.

دکتر شهلا عبقری، استاد دانشگاه در اتلانتا، فعال حقوق زنان و از بنیادگزاران بنیاد اسماعیل خویی در آتلانتا

Download

Comments