تازه های پزشکی

The information in these presentations is intended for educational use and to enhance medical, pharmaceutical and nutritional knowledge. There is no way such a brief discussion of an issue or topic for educational or discussion purposes can adequately and fully address the multifaceted and often complex health issues and It should not be construed as legal advice. Patients should always get their doctors opinion in any medical situation.

RSS 0 0
0:00
Loading

Ebola ابولا

Updated a long time ago.

این روزها اکثر شبکه های خبری دنیا در صدر خبرهایشان از بیماری مهلک ابولا صحبت می کنند
ابولا یک بیماری نادر است و اغلب منجر به مرگ انسان و پستانداران غیر انسان (مانند میمون ها و گوریل) می شود. شیوع بیماری تب ابولا در آفریقا وجود دارد.شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ویروس ابولا از طریق هوای پخش شده از پستانداران غیر انسان به از قبیل میمون به میمون، انتقال می یابد.تب ابولا با استفاده از آزمایش خون برای شناسایی ویروس ابولا در خون تشخیص داده می شود بنا به تقاضای گروهی از شنوندگان این برنامه دکتر منوچهر سلجوقیان در برنامه این هفته این بیماری را مورد بررسی قرار داده است به این برنامه شنیدنی گوش کنید.

Download

Comments