کتابنوش

کتابنوش نام جلسات کتاب خوانی است که در غرب به آن بوک کلاب میگویند کتابنوش هر دو ماه یکبار جلساتی رابا حضور شهرنوش پارسی پور در شمال کالیفرنیا برگزار میکند در این جلسات کتاب های رمان نویسنگان ایرانی موردبررسی قرار میگیرنداز این پس گروهی از شرکت کنندگان در این جلسات شمارا هم با نظراتشان در مورد کتاب های مورد بحث سهیم میکنند

RSS 0 0
0:00
Loading

کیمیا خاتون

Updated a long time ago.

کیمیا خاتون نوشته سعیده قدس
انتشارات چشمه
کتاب در مورد دخترخوانده مولانا به نام کیمیا خاتون می باشد و از طریق کتاب ما با زوایای دیگری از زندگی عارفان بزرگی مانند شمس و مولانا آشنا می شویم . بزرگانی که همیشه برای ملت ما سمبلی از عرفان و شریعت هستند و نمی دونم چرا و به چه دلیل این قسمت های زندگیشون اینقدر کمرنگ تصویر شده ....
کیمیا خاتون دختر محمد شاه ایرانی و کراخاتون است . کراخاتون بعد از محمد شاه با مولانا ازدواج می کند . مولانا نیز یک سال پیش همسر خود را از دست داده و دارای 2 پسر به نام های علاء الدین و بهاءالدین می باشد . کراخاتون به همراه دو فرزندش کیمیا و شمس الدین به منزلگاه خاندان مولانا می روند وماجراهای شگفت انگیز این کتاب بر روی صفحات کتاب شکل می گیرند

Download

Comments