Good governance i dansk idræt: Hvor gode er vi egentlig?

Nationalt seminar om kvalitet og udfordringer i dansk idrætsledelse sammenlignet med standarden i de otte øvrige europæiske lande under National Sports Governance Observer- projektet (NSGO). Seminaret fandt sted d. 18. september 2018 hos Dansk Boldspil Unioun, DBU Allé 1, Brøndby. Se mere på www.nationalsportsgovernanceobserver.org

RSS 0 0
0:00
Loading

Idrætsledelse i samfundets lys: Hvem har førertrøjen på?

Updated a long time ago.

Idrætsledelse i samfundets lys: Hvem har førertrøjen på?

God ledelsespraksis i dansk erhvervsliv, Per Gunslev, statsautorise-ret revisor, Komiteen for god Selskabsledelse

Perspektiver på ledelseskrav til danske kulturinstitutioner, Lars Liebst, adm. Direktør Tivoli, tidligere formand for Kulturministeri-ets udvalg for god ledelse i kulturlivet

Indspil fra idrætten v/ Poul Broberg, Chef for Piublic Affairs, Danmarks Idrætsforbund

Paneldebat

Ordstyrer: Søren Bang, redaktør, Idan/Play the Game

Good Governance i dansk idræt: Hvor gode er vi egentlig?
Nationalt seminar om kvalitet og udfordringer dansk idrætsledelse, sammenlignet med standarden i otte europæiske lande samlet i National Sports Governance Ob-server projektet (NSGO).

Good Governance i dansk idræt – hvor gode er vi egentlig?
18. september 2018, kl. 9:30-16:15
Seminaret blev afholdt hos Dansk Boldspil Union, DBU Allé, Brøndby

Download

Comments