گپی خودمانی با زرین شقاقی

در این برنامه زرین شقاقی از سن دیاگو گفتگو،گزارش واخبار ایرانیان را بطور اختصاصی برای رادیو پویا تهیه خواهد کرد

RSS 0 0
0:00
Loading

قسمت چهارم گفتگوبا کوروش تقوی

Updated a long time ago.

این هفته آخرین بخش از مصاحبه زرین شقاقی با کوروش تقوی را می شنوید

Download

Comments