داستان شب

داستان شب کاری تازه از گروه تکاپو گروه تکاپو متشکل از جمعی از هنرمندان تاتر ساکن شمال کالیفرنیا می باشد در حال حاظر هایده آهی و بابک مختاری مجریان این برنامه هستند و ژرژ چهاربخش کارگردانی انرا به عهده دارد

RSS 0 0
0:00
Loading

نه ترو نه خشک قسمت دوم

Updated a long time ago.

داستان شب بر روی آنتن رادیو پویا این هفته قسمت دوم داستان نه ترو نه خشک


قصه گو هایده آهی کارگردان ژرژ چهاربخش نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی موسیقی از حسین علیزاده

Download

Comments