رایحه قرمه سبزی

برنامه جدید رادیو پویا که برنامه های طنز را در برمیگیرد وچنانچه از نامش پیداست برای کسانی که یرشان بوی قرمه سبزی میدهد تهیه شده! به این برنامه جالب که در آن مهدی ناخرسند آقا احمد علی وبقیه شرکت دارند توجه کنید

RSS 0 0
0:00
Loading

رایحه قرمه سبزی

Updated a long time ago.

هادی ناخرسند و دوستانش این هفته برنامه شنیدنی دیگری را برای شما تدارک دیده اند

Download

Comments