گپی خودمانی با زرین شقاقی

در این برنامه زرین شقاقی از سن دیاگو گفتگو،گزارش واخبار ایرانیان را بطور اختصاصی برای رادیو پویا تهیه خواهد کرد

RSS 0 0
0:00
Loading

قاصدک

Updated a long time ago.

این بار زرین شقاقی دوست و همکار ما از ساندیاگو دو دکلمه بسیار زیبا ارسال کرده است که توجه شارا به آن جلب می کنیم

Download

Comments