KPMG Mervetenheten

Som ett av Sveriges ledande kunskapsföretag vill vi göra det komplexa begripligt och samtidig skänka mening och fylla det vi skapar med värde och energi. I KPMG:s podcastserie Mervetenheten berättar vi historier från näringslivet som berör på ett djupare sätt än att bara prata siffror och börskurser.

RSS 0 0
0:00
Loading

KPMG i Almedalen - Inga-Britt Ahlenius

Updated a long time ago.

I det här avsnittet av KPMG:s sommarpodd från Almedalen delar Inga-Britt Ahlenius med sig av erfarenheter från såväl svensk förvaltning som internationella prestigeuppdrag. Vilka utmaningar mötte hon t ex som riksrevisor i Kosovo tidigt 2000-tal? Ett land präglat av korruption och organiserad brottslighet – ofta i nära anknytning till det politiska livet? Vad var det första hon gjorde? Inga-Britt Ahlenius har erfarenhet från flera internationella uppdrag. Som generaldirektör för RRV hade hon engagemang i Bosnien. Hon ledde också en central kommitté där FN:s medlemsländer skapade normer för revision i utvecklingsländer. I april 2005 utnämndes hon också till undergeneralsekreterare för FN:s internrevision OIOS (Office of Internal Oversight Services), FN:s tredje högsta ämbete.

Download

Comments