گپی خودمانی با زرین شقاقی

در این برنامه زرین شقاقی از سن دیاگو گفتگو،گزارش واخبار ایرانیان را بطور اختصاصی برای رادیو پویا تهیه خواهد کرد

RSS 0 0
0:00
Loading

گپی خودمانی با زرین شقاقی

Updated a long time ago.

کوروش تقوی هنرمند خوب وبااستعداد ایرانی در گفتگوئی خودمانی با زرین شقاقی تهیه کننده رادیو پویا در ساندیاگو از خودش و چگونگی جذبش به ساز سه تار صحبت میکند بخش دوم مصاحبه زرین شقاقی با کوروش تقوی را در این بخش میتوانید گوش بکنی برای اشنائی بیشتر باکوروش تقوی از طریق تارنمای کوروش بابرنامه های او اشنا شوید و سی دی کارهای کوروش تقوی را خریداری کنید

ava-setar.com

Download

Comments