داستان شب

داستان شب کاری تازه از گروه تکاپو گروه تکاپو متشکل از جمعی از هنرمندان تاتر ساکن شمال کالیفرنیا می باشد در حال حاظر هایده آهی و بابک مختاری مجریان این برنامه هستند و ژرژ چهاربخش کارگردانی انرا به عهده دارد

RSS 0 0
0:00
Loading

پسر کاکل زری دختر دندون مرواری

Updated a long time ago.

این هفته چهارمین بخش از داستان شب از نظرتان میگذرد
این بار بابک مختاری از گروه تکاپو یک قصه دیگر از مجموعه قصه های احمد شاملو بنام پسر کاکل زری، دختر دندون مرواری را
برایتان اجرا میکند کارکردان این برنامه ژرژ چهاربخش می باشد
داستان شب کار گروه تکاپوست که در رادیو پویاتهیه و اجرا میگردد

Download

Comments