Good governance i dansk idræt: Hvor gode er vi egentlig?

Nationalt seminar om kvalitet og udfordringer i dansk idrætsledelse sammenlignet med standarden i de otte øvrige europæiske lande under National Sports Governance Observer- projektet (NSGO). Seminaret fandt sted d. 18. september 2018 hos Dansk Boldspil Unioun, DBU Allé 1, Brøndby. Se mere på www.nationalsportsgovernanceobserver.org

RSS 0 0
0:00
Loading

Velkomst og præsentation af NSGO resultater

Updated a long time ago.

Velkomst v. Jens Sejer Andersen, international chef, Play the Game/Idrættens Analyseinstitut, projektleder for National Sports Governance Observer (NSGO)

Introduktion v. Jesper Møller, formand, DBU, NSGO projektpartner

Præsentation af NSGO resultater, Arnout Geeraert, ph.d., Assistant Professor of Public Issues in Sport, Utrecht Universitet

Præsentation af de danske resultater, Jens Alm, ph.d., analytiker, Play the Game/Idrættens Analyseinstitut

Spørgsmål og debat

Optagelsen er fra:
Good Governance i dansk idræt: Hvor gode er vi egentlig?

Nationalt seminar om kvalitet og udfordringer dansk idrætsledelse, sammenlignet med standarden i otte europæiske lande samlet i National Sports Governance Ob-server projektet (NSGO).

Good Governance i dansk idræt – hvor gode er vi egentlig?
18. september 2018, kl. 9:30-16:15
Seminaret blev afholdt hos Dansk Boldspil Union, DBU Allé, Brøndby

Download

Comments