حوا

حوا برنامه ویژه

RSS 0 0
0:00
Loading

گفتگو با مهسا محب علی

Updated a long time ago.

مهسا محب¬علی نویسنده و منتقد ادبی ایرانی است او متولد ۱۳۵۱ تهران است واولین مجموعه داستان خود را در سن ۲۶ سالگی منتشر کرده است. کارنامۀ ادبی محب¬علی تا به حال مشتمل بر دو مجموعه داستان و دو رمان است. «نگران نباش» آخرین کار منتشر شدۀ مهسا محب¬علی است که ماجرای یک دختر جوان معتاد است که در یک روز شلوغ تهران در شهر دربدر پیدا کردن مواد مخدر است. این رمان با صحنۀ خماری «شادی» دختر جوان داستان آغاز می¬شود، دغدغه¬های شادی را برای نشئگی پی می¬گیرد و با صحنۀ نشئگی به پایان می¬رسد. از ویژگی¬های این رمان زبان زنده، پررنگ، شوخ¬طبع و در عین سادگی پر رمز و راز آن است. اوهمچنین یک کارگاه داستان‌نویسی دارد و بعنوان منتقد و فعال ادبی مقالات متعددی را منتشرکرده است
کتاب‌ها:
مجموعه داستان:«صدا» - ۱۳۷۷ - انتشارات خیام
«عاشقیت در پاورقی» - ۱۳۸۳ – نشر چشمه
رمان:
«نفرین خاکستری» - ۱۳۸۱ – انتشارات افق
«نگران نباش» - ۱۳۸۷ - نشر چشمه
جایزه‌ها:
مجموعه داستان «عاشقیت در پاورقی»
برنده بهترین مجموعه داستان سال – جایزه هوشنگ گلشیری
نامزد بهترین مجموعه داستان سال – جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات*داستان «هفت پاره دانای کل» از همین مجموعه - جزو داستان‌های برتر سال جایزه مهرگان ادب (پکا)
نامزد بهترین رمان سال – (جایزه یلدا) این مجموعه داستان در سال ۱۳۸۳ سه بار تجدید چاپ شده و از چاپ چهارم آن در ایران جلوگیری شد.
رمان «نگران نباش»
برنده‌ی بهترین رمان سال 87 ([جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات]
برنده‌ی بهترین رمان سال 87 جایزه هوشنگ گلشیری
نامزد بهترین رمان سال 87 (جایزه‌ی روزی روزگاری)

Download

Comments