آزادی وعدالت اجتماعی

آزادی وعدالت اجتماعی برنامه تازه رادیو پویاست که همکارمان مهدی ذوالففقاری آنرا تهیه و اجرا میکند در این برنامه دیدگاههای چهره های سیاسی و فرهنگی ایرانی و نظراتشان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد

RSS 0 0
0:00
Loading

ناصر کاخساز

Updated a long time ago.

ناصر کاخساز یکی از مبارزین شناخته شده
تاریخ مبارزه در ایران است که نام او با
گروه فلسطین عجین میشود گروه فلسطین یک
گروه مارکسیستی بود که برای مبارزه با رژیم
پهلوی تشکیل شد.

این گروه شامل چند محفل روشنفکری و
دانشجویی بود و اعضای آن را عمدتا
دانشجویان تشکیل می‌دادند که در آغاز دهه
۱۳۴۰ ملی گرا بودند اما در نیمه دهه به
مارکسیسم گرویدند

گروه فلسطین تحت تاثیر جنبش‌های مسلحانه
در منطقه بر آن شد که با اعزام افرادی به
پایگاه‌های سازمان‌های مبارز فلسطینی در
عراق و لبنان برای گذراندن دوره‌های
چریکی، خود را برای ایجاد کانون‌های
مبارزه مسلحانه در ایران اماده سازد. (از
این رو گروه فلسطین نام گرفت). از اعضای
برجسته گروه:میتوان از ناصر کاخساز، حسین
ریاحی، شکرالله پاک نژاد نام برد
گروه مشغول تدارک عمل مسلحانه بود که در
سال ۱۳۴۸ توسط ساواک کشف شد. اعضای دستگیر
شده محاکمه و به زندان‌های بلند مدت محکوم
شدند .
ناصر کاخساز سالهاست که در آلمان ساکن است
و کماکان به فعالیت های

Download

Comments