آزادی وعدالت اجتماعی

آزادی وعدالت اجتماعی برنامه تازه رادیو پویاست که همکارمان مهدی ذوالففقاری آنرا تهیه و اجرا میکند در این برنامه دیدگاههای چهره های سیاسی و فرهنگی ایرانی و نظراتشان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد

RSS 0 0
0:00
Loading

مجید زربخش

Updated a long time ago.

مجید زربخش پژوهشگر و مبارز سیاسی از بنیانگزاران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشوردر مبارزه با شاه و بعد از انقلاب از بنیانگزاران حزب رنجبران در ایران بوده است

Download

Comments