داستان شب

داستان شب کاری تازه از گروه تکاپو گروه تکاپو متشکل از جمعی از هنرمندان تاتر ساکن شمال کالیفرنیا می باشد در حال حاظر هایده آهی و بابک مختاری مجریان این برنامه هستند و ژرژ چهاربخش کارگردانی انرا به عهده دارد

RSS 0 0
0:00
Loading

هامون و دریا

Updated a long time ago.

داستان شب
یادآور خاطره های شیرین روزگاری است که قصه های بیاد ماندنی داستان شب در رادیو ایران ما را مجذوب این قصه ها می کرد گروه تاتر تکاپو با تلاشی چشمگیر به باز سازی داستان شب در رادیو پویا پرداخته است
هایده آهی و سیاوش قدیمی قصه گویان این برنامه هستند و ژرژ چهاربخش کارگردانی این برنامه را به عهده دارد هایده آهی بخش دوم داستان دلنشین هامون و دریا نوشته عباس جهانگیریان را برا یتان اجرا خواهد کرد این داستان در سه بخش تنظیم شده که بخش سوم در هفته آینده پخش خواهد شد

Download

Comments