گفتگو برنامه ای از شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور نویسنده صاحب نام و محبوب ایرانی با تجربه ای تازه مجموعه گفتار های شنیدنی با چهره های صاحب نام را بطوراختصاصی برای رادیو پویا تهیه و تنظیم میکند از این گفتگوهای شیرین لذت ببرید

RSS 0 0
0:00
Loading

آذر محلوجیان

Updated a long time ago.

آذر محلوجیان نویسنده دیدار در لارناکانویسنده تبعیدی ایرانی است که به سوئدی می‌نویسد و از معدود نویسنده‌های نسل اول مهاجرین ایرانی در سوئد است که با جدیت و پشتکار از بدو ورود به این کشور شروع به نوشتن به زبان سوئدی کرد
آذر محلوجيان، مسئوليت کميته نويسندگان در بند انجمن بين‌المللی قلم سوئد را به‌عهده دارد
و چند بار بعنوان نماینده انجمن نویسندگان سوئد و انجمن قلم در جلسات دادگاهی ک.ج.ک حضور یافته است.

.

Download

Comments