گفتگو برنامه ای از شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور نویسنده صاحب نام و محبوب ایرانی با تجربه ای تازه مجموعه گفتار های شنیدنی با چهره های صاحب نام را بطوراختصاصی برای رادیو پویا تهیه و تنظیم میکند از این گفتگوهای شیرین لذت ببرید

RSS 0 0
0:00
Loading

گفتگو برنامه ای از شهرنوش پارسی پور

Updated a long time ago.

گفتگوی شهرنوش پارسی پور با ‌شعله شمس شهباز
‌شعله فارغ التحصیل رشته ادبیات از دانشگاه پهلوی، کامپیوتر و مدیریت از دانشگاه میشیگان مدرس، محقق، پژوهشگر، سخنران در کنفرانس های بین المللی، روزنامه نگار، صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه “ره آورد” در لس انجلس امریکا، این فصلنامه در سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) توسط حسن شهباز در لس انجلس آغاز به کار نمود و پس از فوت وی به سردبیری همسر وی شعله شمس شهباز ادامه دارد

Download

Comments