سحر دلیجانی دررادیو پویا

هفته پیش سحر دلیجانی نویسنده کتا ب بچه های درخت جاکارندا میهمان رادیو پویا بود سحر دلیجانی در سال ۱۳۶۲ در بیمارستان نجمیه که زیر نظر زندان اوین بود متولد شد و همان روز به زندان برگردانده می شود. در همان سال پدر و مادر او به دلیل فعالیت سیاسی شان علیه رژیم اسلامی دستگیر شده بودند. در سال ۱۳۷۴، در سن ۱۲ سالگی، خانواده ی او تصمیم به مهاجرت به شمال کالیفرنیا می گیرد تا به خانواده ی مادری او بپیوندد. دلیجانی در مدرسه ی راهنمایی اسم نویسی کرده و از دوم راهنمایی تحصیل خود را در امریکا آغاز می نماید. در سال ۱۳۸۰ وی در دانشگاه برکلی قبول شده و لیسانس خود را در ادبیات تطبیقی از این دانشگاه کسب می کند. در ۱۳۸۴، پس از آشنایی با همسر خود، به تورین، ایتالیا مهاجرت کرده و هم اکنون در این شهر زندگی می کند. سحر دلیجانی بیش از شش سال است می نویسد و کارهای او در چندین مجله ی ادبی از جمله: The Battered Suitcase, Tryst, Slice Magazine, Prick of the Spindle, Perigee, Border Hopping, Berkeley Poetry Review, and Sangam Review. چاپ شده است. وی همچنان برای مدتی طولانی با سایت فرهنگی “ایران امروز” همکاری کرده است. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سحر دلیجانی برای دو بار نامزد جایزه ی ادبی امریکایی “پوشکارت” می شود. بچه های درخت جاکارندا اولین رمان او است . ترجمه ی فارسی کتاب توسط پدر او و با سحر دلیجانی در سال ۱۳۶۲ در بیمارستان نجمیه که زیر نظر زندان اوین بود متولد شد و همان روز به زندان برگردانده می شود. در همان سال پدر و مادر او به دلیل فعالیت سیاسی شان علیه رژیم اسلامی دستگیر شده بودند. در سال ۱۳۷۴، در سن ۱۲ سالگی، خانواده ی او تصمیم به مهاجرت به شمال کالیفرنیا می گیرد تا به خانواده ی مادری او بپیوندد. دلیجانی در مدرسه ی راهنمایی اسم نویسی کرده و از دوم راهنمایی تحصیل خود را در امریکا آغاز می نماید. در سال ۱۳۸۰ وی در دانشگاه برکلی قبول شده و لیسانس خود را در ادبیات تطبیقی از این دانشگاه کسب می کند. در ۱۳۸۴، پس از آشنایی با همسر خود، به تورین، ایتالیا مهاجرت کرده و هم اکنون در این شهر زندگی می کند. سحر دلیجانی بیش از شش سال است می نویسد و کارهای او در چندین مجله ی ادبی از جمله: The Battered Suitcase, Tryst, Slice Magazine, Prick of the Spindle, Perigee, Border Hopping, Berkeley Poetry Review, and Sangam Review. چاپ شده است. وی همچنان برای مدتی طولانی با سایت فرهنگی “ایران امروز” همکاری کرده است. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سحر دلیجانی برای دو بار نامزد جایزه ی ادبی امریکایی “پوشکارت” می شود. بچه های درخت جاکارندا اولین رمان او است . ترجمه ی فارسی کتاب توسط پدر او و با همکاری خود سحر بزودی در دسترس همگان خواهدبود بیوگرافی Sahar Delijani سحر دلیجانی در سال ۱۳۶۲ در بیمارستان نجمیه که زیر نظر زندان اوین بود متولد شد و همان روز به زندان برگردانده می شود. در همان سال پدر و مادر او به دلیل فعالیت سیاسی شان علیه رژیم اسلامی دستگیر شده بودند. در سال ۱۳۷۴، در سن ۱۲ سالگی، خانواده ی او تصمیم به مهاجرت به شمال کالیفرنیا می گیرد تا به خانواده ی مادری او بپیوندد. دلیجانی در مدرسه ی راهنمایی اسم نویسی کرده و از دوم راهنمایی تحصیل خود را در امریکا آغاز می نماید. در سال ۱۳۸۰ وی در دانشگاه برکلی قبول شده و لیسانس خود را در ادبیات تطبیقی از این دانشگاه کسب می کند. در ۱۳۸۴، پس از آشنایی با همسر خود، به تورین، ایتالیا مهاجرت کرده و هم اکنون در این شهر زندگی می کند. سحر دلیجانی بیش از شش سال است می نویسد و کارهای او در چندین مجله ی ادبی از جمله: The Battered Suitcase, Tryst, Slice Magazine, Prick of the Spindle, Perigee, Border Hopping, Berkeley Poetry Review, and Sangam Review. چاپ شده است. وی همچنان برای مدتی طولانی با سایت فرهنگی “ایران امروز” همکاری کرده است. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سحر دلیجانی برای دو بار نامزد جایزه ی ادبی امریکایی “پوشکارت” می شود. بچه های درخت جاکارندا اولین رمان او است . ترجمه ی فارسی کتاب توسط پدر او و باهمکاری خودسحر دردست تهیه است سحر دلیجانی در سال ۱۳۶۲ در بیمارستان نجمیه که زیر نظر زندان اوین بود متولد شد و همان روز به زندان برگردانده می شود. در همان سال پدر و مادر او به دلیل فعالیت سیاسی شان علیه رژیم اسلامی دستگیر شده بودند. در سال ۱۳۷۴، در سن ۱۲ سالگی، خانواده ی او تصمیم به مهاجرت به شمال کالیفرنیا می گیرد تا به خانواده ی مادری او بپیوندد. دلیجانی در مدرسه ی راهنمایی اسم نویسی کرده و از دوم راهنمایی تحصیل خود را در امریکا آغاز می نماید. در سال ۱۳۸۰ وی در دانشگاه برکلی قبول شده و لیسانس خود را در ادبیات تطبیقی از این دانشگاه کسب می کند. در ۱۳۸۴، پس از آشنایی با همسر خود، به تورین، ایتالیا مهاجرت کرده و هم اکنون در این شهر زندگی می کند. سحر دلیجانی بیش از شش سال است می نویسد و کارهای او در چندین مجله ی ادبی از جمله: The Battered Suitcase, Tryst, Slice Magazine, Prick of the Spindle, Perigee, Border Hopping, Berkeley Poetry Review, and Sangam Review. چاپ شده است. وی همچنان برای مدتی طولانی با سایت فرهنگی “ایران امروز” همکاری کرده است. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سحر دلیجانی برای دو بار نامزد جایزه ی ادبی امریکایی “پوشکارت” می شود. بچه های درخت جاکارندا اولین رمان او است . ترجمه ی فارسی کتاب توسط پدر او و با

RSS 0 0
0:00
Loading

Sahar

Updated a long time ago.

interview

Download

Comments