آنروی سکه

برنامه ای از وحید بدیعی ومهدی ذوالفقاری با نگرشی متفاوت بر رخدادهای سیاسی،فرهنگی و اجتماعی در این برنامه میهمانان رادیو پویا ببا نقطه نظر های خود آنروی سکه را به شما نشان خواهند داد

RSS 0 0
0:00
Loading

با وحید بدیعی و مهدی ذوالفقاری

Updated a long time ago.

این هفته وحید بدیعی و مهدی ذوالفقاری برنامه دیگری از سلسله برنامه های آنروی سکه را تقدیم شما میکنند
در این برنامه به به فجایع اخیر آفریده شده بدست کروه داعش پرداخته اند و از زوایای مختلف این گروه و حامیانش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند

Download

Comments