حوا

حوا برنامه ویژه

RSS 0 0
0:00
Loading

نوشی و جوجه هایش

Updated a long time ago.

این هفته در برنامه حوا به سراغ فرنوش مهرفروزانی رفته ایم فرنوش خالق وب لاگ پر طرفدار و جنجالی نوشی و جوجه هایش می باشد فرنوش وبلاگ نویسی را در سال ۱۳۸۰ آغاز کرد و خیلی زود این وبلاگ به یکی از پر طرفدار ترین وبلاگ های ایران تبدیل شد نوشی و جوجه هایش دل نوشته های زن جوانی بود که می خواست از همسرش جدا شود و برای به عهده گرفتن سرپرستی دو کودک خردسالش با دشواری های فراوانی روبرو بود نوشی بصورت منظم وبلاگش را به روز میکرد و هزاران خواننده این خاطرات را دنبال می کردند نوشی در گیرودارمهاجرت حدود۸ سال در فضای مجازی اینترنت غایب بود ولی ازسال گذشته اینبار در خارج از ایران در کناروبلاگش در فیس بوک هم فعال است

Download

Comments