گفتگو برنامه ای از شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور نویسنده صاحب نام و محبوب ایرانی با تجربه ای تازه مجموعه گفتار های شنیدنی با چهره های صاحب نام را بطوراختصاصی برای رادیو پویا تهیه و تنظیم میکند از این گفتگوهای شیرین لذت ببرید

RSS 0 0
0:00
Loading

گفتگو برنامه ای ازشهرنوش پارسی پور

Updated a long time ago.

زینت پیرزاده
در سال ۱۹۹۱ در ۲۴ سالگی همراه فرزند ۳ ساله خود از ایران به سوئد مهاجرت کرد، در ابتدا در زیرزمینهای نمور زندگی میکرد تا پس از اتمام دوره مشاور دانش آموزان، در مدرسه کاری گرفت. بعدها در کلاس سخنرانی، نکته سنجی و با نمک بودن سخنان زینت مورد توجه معلم قرار گرفت و زینت به یک کمدین معروف معرفی شد. زینت با پشتکار به نویسندگی، هنرپیشگی، مدل عکاسی و سپس کمدی روی صحنه روی آورد و موفقیتهای متعددی را کسب کرد. وی در سال ۲۰۱۰ به عنوان محبوبترین کمدین زن سوئد شناخته شد. او ۵ فرزند دارد و تا کنون چند بار هم از سوی نژاد پرستان سفیدپوست مسیحی (ضد خارجی)، و هم از سوی مسلمانان افراطی، به مرگ تهدید شده است اما زینت بدون پروا اکنون روی نمایشی در باره آزادی زنان کار می کند که به صورت ریشه ای ولی طنزآمیز به مشکلات زنان هم در سوئد و هم در کشورهای اسلامی می پردازد.

Download

Comments