گفتمان

برنامهای از مهدی ذوالفقاری

RSS 0 0
0:00
Loading

گفتمان

Updated a long time ago.

حسن زارع زاده اردشیر دبیرکل کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی است. این کمیته در سال ۱۳۷۷ در تهران تاسیس شده است. زارع زاده اردشیر قبلاً در ایران سخنگوی جیهه متخد دانشجویی بود و به عنوان یکی از رهبران حرکت دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شمار می رود.
وی در ایران ۱۲ بار دستگیر شده و حدود دو سال را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاههای پلیس، سپاه پاسداران، قوه فضائیه و وزارت اطلاعات سپری کرده است.
زارع زاده اردشیر یک بار در سال ۱۳۷۷ به یک سال حبس و یک بار در سال ۱۳۸۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی حداد به هفت سال حبس و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. . ایشان به دنبال حضور در خارج از کشور برنده چند جایزه بین‌المللی حقوق بشری نیز شده است. ایشان در حال حاضر در تورنتو مدیر اجرایی مرکز بین‌المللی حقوق بشر هستند.

Download

Comments