گپی خودمانی با زرین شقاقی

در این برنامه زرین شقاقی از سن دیاگو گفتگو،گزارش واخبار ایرانیان را بطور اختصاصی برای رادیو پویا تهیه خواهد کرد

RSS 0 0
0:00
Loading

گپی خودمانی با زرین شقاقی

Updated a long time ago.

زرین شقاقی همکار ما در ساندیاگو به دیدار کوروش تقوی چهره نامدار موسیقی سنتی رفته است و گپی خودمانی با اوزده است این هفته قسمت اول گفتگو با کوروش را گوش می کنیم
برای آشنائی بیشتر با کوروش تقوی می توانید به تارنمای او در آدرس زیر رجوع کنید


http://ava-setar.com/

Download

Comments