آزادی وعدالت اجتماعی

آزادی وعدالت اجتماعی برنامه تازه رادیو پویاست که همکارمان مهدی ذوالففقاری آنرا تهیه و اجرا میکند در این برنامه دیدگاههای چهره های سیاسی و فرهنگی ایرانی و نظراتشان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد

RSS 0 0
0:00
Loading

دکتر جلال مدنی

Updated a long time ago.

دکتر جلال مدنی دبیرکل حزب سوسیال دمکرات ایران در خانواده ای مبارز بدنیا آمده است. او تحصیلات عالیه را در دو دانشگاه کُلن و دانشگاه مونستر.در رشته آنتروپولوگی و جامعه شناسی با مدرک دکترا به پایان رسانده است با هم به نظرات شنیدنی دکتر مدنی گوش می کنیم

Download

Comments